OBRÓBKA
ELEKTROEROZYJNA

SZEROKI ZAKRES USŁUG NA DRĄŻARKACH WGŁĘBNYCH I WYCINARKACH DRUTOWYCH.

Obróbka elektroerozyjna

Ten rodzaj obróbki metali bazuje na wykorzystaniu zjawiska erozji elektrycznej, towarzyszącej wyładowaniu elektrycznemu między elektrodą roboczą maszyny a przedmiotem obrabianym. To właśnie dlatego określa się ją także mianem obróbki elektroerozyjnej EDM, co jest skrótem od Electrical Discharge Machining – w dosłownym tłumaczeniu oznacza to: „obróbka wyładowaniem elektrycznym”. Można więc z powodzeniem stosować ją do wszelkich materiałów o przewodności elektrycznej właściwej wynoszącej powyżej 10-2S/cm.

Obróbka elektroerozyjna sprawdza się zwłaszcza w przypadku materiałów trudnoskrawalnych, jak choćby węgliki spiekane czy utwardzone stale narzędziowe, które nieco gorzej poddają się skrawaniu ze względu na większą twardość. Do zalet technologii EDM należy także możliwość uzyskiwania bardzo skomplikowanych kształtów i wysoka dokładność wykonania. Obróbka elektroerozyjna jest również z powodzeniem stosowana do regeneracji narzędzi do obróbki plastycznej, np. form wtryskowych.

Obróbka elektroerozyjna EDM dzieli się na dwa podstawowe typy: drążenie wgłębne oraz cięcie elektroerozyjne. Różnią się one przede wszystkim stosowanym w nich rodzajem elektrody roboczej. Firma Sacher realizuje zlecenia wymagające wykorzystania obu tych odmian obróbki elektroerozyjnej.

Drążenie wgłębne

Ta odmiana obróbki EDM polega na zagłębianiu się narzędzia, czyli elektrody roboczej, w przedmiocie obrabianym. W przypadku maszyn wykorzystywanych przez firmę Sacher  – elektrodrążarek wgłębnych marki Mistubishi – jest to elektroda grafitowa lub elektroda miedziana. Dzięki stosowaniu tak zaawansowanych technologicznie narzędzi jesteśmy w stanie wykonywać głębokie otwory o bardzo małej średnicy w szerokiej gamie materiałów: żeliwie, spiekach, aluminium czy różnych rodzajach stali.  Nasze elektrodrążarki wgłębne gwarantują uzyskanie wysokiej jakości powierzchni – na poziomie Ra 0,1 μm  . Użycie elektrod kształtowych umożliwia z kolei precyzyjne wykonywanie elementów o skomplikowanych kształtach, np. form odlewniczych czy form wtryskowych.

Cięcie elektroerozyjne

W przypadku maszyn używanych do drugiego z oferowanych przez Sacher typów obróbki elektroerozyjnej rolę elektrody roboczej pełni drut o średnicy od 0,1 do 0,36 mm. Cięcie rozpoczyna się albo od wykonanego uprzednio otworu startowego, albo od krawędzi przedmiotu obrabianego, którego wysokość w przypadku stosowanych przez firmę Sacher maszyn może wynosić do 220 mm.

Do głównych zalet tej odmiany technologii EDM, określanej skrótem WEDM (ang. Wire Electrical Discharge Machining), należy wyeliminowanie oddziałujących na przedmiot obrabiany sił skrawania, co jest niemożliwe w przypadku obróbki mechanicznej. Umożliwia to wykonywanie elementów o bardzo niewielkich rozmiarach, które mogłyby zostać uszkodzone w wyniku oddziaływania wspomnianych sił na przedmiot obrabiany np. przy zastosowaniu frezarki.

Technologia WEDM jest zarazem najbardziej precyzyjną metodą cięcia metalu, której dokładność przewyższa znacznie chociażby cięcie laserowe, umożliwiając osiągniecie jakości powierzchni na poziomie Ra ≤ 0,15 μm i równoległości < 5 μm. Dotyczy to nawet obróbki materiałów charakteryzujących się bardzo wysoką twardością, dlatego też technologię tę stosuje się z powodzeniem do produkcji specjalistycznych narzędzi dla najróżniejszych gałęzi metalurgii, jak choćby obróbka skrawaniem, obróbka plastyczna czy odlewnictwo. Dzięki stosowaniu nowoczesnych maszyn, czyli elektroerozyjnych wycinarek drutowych marki Mitsubishi, firma Sacher realizuje także zlecenia wymagające wysokiej precyzji i dokładności wykonania skomplikowanych kształtów, niemożliwych do uzyskania za pomocą obróbki skrawaniem, jak choćby ostre wewnętrzne narożniki przedmiotu obrabianego.