Maszyny CNC oferują wysoką precyzję, ale stwarzają zagrożenia, jeśli nie są prawidłowo obsługiwane. Zdarza się, że przez drobne niedopratrzenie może dojść do wypadku podczas procesu skrawania, a jego konsekwencje będą znaczące. Jak tego uniknąć? Jak bezpiecznie używać maszyn CNC? O tym piszemy poniżej! 

maszyny CNC

Wszechstronność CNC 

Pionowe centra obróbkowe CNC są uważane za jedne z najbardziej wszechstronnych maszyn używanych przez wiodące firmy produkcyjne. Maszyny te mają pionowo zorientowane frezy cylindryczne na osi wrzeciona. CNC umożliwia niektórym pionowym centrom obróbkowym używanie  do pięciu osi w celu uzyskania pożądanych kształtów, otworów, szczelin i skomplikowanych detali w komponentach 3D. Maszyny CNC mogą zapewnić wysoką precyzję i wysoką jakość wykonania w zakresie produkcji seryjnej, dzięki czemu idealnie nadają się do przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, tekstylnego, narzędziowego, produkcji form, komponentów wojskowych i innych gałęzi przemysłu.

Jakie zagrożenia są związane z używaniem maszyny CNC? 

Podczas obsługi maszyn CNC pracownik musi być świadomy zagrożeń, jakie niesie nieprawidłowa obsługa tego sprzętu. Niektóre typowe luki związane z bezobsługowym użytkowaniem pionowych centrów obróbkowych obejmują: 

Czego unikać podczas używania maszyny CNC? 

Aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników oraz sprawne działanie maszyny CNC przedstawiamy zachowania, których z pewnością należy unikać, jeśli mieć zagwarantowane bezpieczeństwo używania maszyny CNC: 

Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas używania maszyny? 

Do tej pory poznałeś różne zagrożenia stwarzane przez maszyny CNC. Aby pomóc uniknąć śmierci i zapewnić płynną pracę maszyny, przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, których należy przestrzegać, aby zminimalizować ryzyko obrażeń. 

Bezpieczne używanie maszyny CNC, a środki ochrony osobistej i szkolenie 

Podczas pracy nosić środki ochrony osobistej. Produkcja przy użyciu maszyn CNC musi również uwzględniać ochronę użytkownika w całym procesie skrawania. Chociaż Twoje urządzenie ma dodatkową warstwę ochrony na wypadek awarii, nigdy nie możesz całkowicie uniknąć katastrofalnej awarii. Dlatego wskazane jest podjęcie dodatkowych kroków w celu założenia ŚOO w tym: 

Rękawiczki mogą wydawać się dobrym pomysłem, ale stanowią jedno z największych niebezpieczeństw wpadnięcia w ruchome części maszyn pionowych. Nici odzieżowe wychodzące z rękawic często wpadają do maszyny, umieszczając operatora niebezpiecznie blisko elementu uderzającego.

Obsługa maszyny nie jest prostym zadaniem, dlatego wymagane są intensywne szkolenia, aby uniknąć urazów i zapewnić bezawaryjną pracę bez przestojów. Operatorzy maszyn CNC muszą rozumieć ich działanie i potencjalne zagrożenia. Szkolenie powinno zawierać wykaz zagrożeń związanych z maszyną i sposoby ich zapobiegania. Nie kupuj taniej odzieży i produktów do CNC. Niektóre oprzyrządowanie i komponenty CNC są drogie, a operatorzy uważają, że powinni wybierać tańsze alternatywy, aby nie przekroczyć swojego budżetu. Jednak prawie wszystkie szkolenia operatorów CNC ostrzegają przed tym zachowaniem. Kiedy narzędzie ze stali hartowanej zderza się z innym sprzętem, tanie narzędzie uwalnia impuls energii, który powoduje, że część przebija wzmocnioną obudowę. Ten stan może spowodować uszkodzenie sprzętu znajdującego się w pobliżu.

Bezpieczne używanie maszyny, a osłony i konserwacja 

Osłony zabezpieczające powinien obsługiwać przeszkolony operator. Większość wypadków ma miejsce, gdy niewykwalifikowani operatorzy próbują sięgnąć do ustawionych pionowo maszyn w celu usunięcia zatorów. Zaleca się pozostawienie tej pracy pracownikowi z dodatkowym przeszkoleniem w dodawaniu lub usuwaniu tych osłon. Osłony zabezpieczające pomagają zapobiegać iskrzeniu, odłamkom i luźnym śrubom podczas pracy maszyny. Zapobiegają również uwięzieniu operatorów w poruszających się maszynach. 

Podsumowanie 

Maszyny CNC to świetne rozwiązanie, które dzięki automatyzacji może znacząco polepszyć jakość i szybkość produkcji. Niemniej jednak postaraj się, by korzystanie z tego sprzętu było bezpieczne dla twoich operatorów. Zadbaj o konserwację, odpowiednie przeszkolenie pracowników, zagwarantuj właściwą odzież roboczą, osłony na sprzęt, a twoja firma z pewnością odniesie sukces.